polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

discrimination on grounds of religion or atheism

INCIDENTS DATABASE

Homophobic and anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki i homofobiczny komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 19.07.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic and anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki i homofobiczny komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 19.07.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic graffiti

Nieznani sprawcy na rampie kolejowej w Falenicy umieścili napis ?Żydzi Żydom zgotowali ten los? oraz symbole krzyża celtyckiego i swastyki zrównanej z Gwiazdą Dawida. Napis i zró...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
acts of violence and vandalism associated with discrimination
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 29.06.2021
Place of the incident: Falenica

dokumentDOCUMENTS(4)


Approval of the crimes of the Holocaust

Internauta umieścił wpis, w którym pisze w odniesieniu do Holokaustu "niemcy ocalili europe od żydowskiej zarazy"

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 04.06.2021
Place of the incident: wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic statement by Tomasz Gryguć

Tomasz Gryguć w materiale w serwisie YouTubemówi o ofiarach ostatniej tragedii w Izraelu jako o "wrogach strategicznych, kulturowych i cywilizacyjnych" i mówi że "jako polski patri...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 06.05.2021
Place of the incident: youtube.com

Anti-Semitic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Żydów "żydościerwem"

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 05.05.2021
Place of the incident: niezalezna.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz, który sugeruje że Żydzi jako grupa są odpowiedzialni za niszczenie dobrego imienia narodu polskiego.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 05.05.2021
Place of the incident: niezalezna.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje że "każdy Żyd kradnie i wykorzystuje innych"

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 05.05.2021
Place of the incident: tvp.info

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic statements by Janina Anuszkiewicz

W artykule pt. Radna z Olecka: Bill Gates jest głównym mafioso. Rozporządza tymi całymi szczepionkami, opublikowanym 21 kwietnia 2021 roku w Gazecie Olsztyńskiej przytoczono wypo...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 26.04.2021
Place of the incident: Olecko

Anti-Semitic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do wypędzenia Żydów z Polski.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 13.04.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz