english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość

BAZA INCYDENTÓW

Pochwalanie antysemickiego przestępstwa

Internauta umieścił komentarz, który stanowi naruszenie art. 255 paragraf 3 kodeksu karnego - Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dzien...

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 16.11.2021
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemickie wydarzenia w Kaliszu

Wojciech Olszański vel Aleksander Jakubowski dnia 11 listopada 2021 roku w Kaliszu dopuścił się naruszenia polskiego kodeksu karnego. Materiały zostały umieszczone w serwisie YouT...

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Miejsce incydentu: Kalisz

dokumentDOKUMENTY(3)


Pochwalanie antysemickiego przestępstwa

Internauta umieścił komentarz, który stanowi naruszenie art. 255 paragraf 3 kodeksu karnego - Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dzien...

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Żydów "parchami", "syfem", "śmieciami".

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym Żydów nazywa "żmijową nacją".

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje, że Żydzi wydawali swoich współbraci Niemcom. Ponadto nazywa ich "Judaszami".

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.11.2021
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Żydów "żmijowym plemieniem".

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.11.2021
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do wypędzenia Żydów z Polski pisząc "marzy mi się MARZEC 1968".

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 10.11.2021
Miejsce incydentu: wpolityce.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemickie, homofobiczne wypowiedzi

W swoim wystąpieniu z dnia 31. października 2021, umieszczonym w serwisie YouTube, Pan Michał Woźnicki mówi: 1."musimy sobie zdawać sprawę że [...] Żydzi w świecie przyjęli rolę p...

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 31.10.2021
Miejsce incydentu: youtube.com
X
Pobierz