polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

promoting fascist or totalitarian state system

INCIDENTS DATABASE

Internet comment supporting violence against Roma people

Pod postem 'Atak na cyganów w Zabrzu' internauta zamieścił komentarz: 'Brawo! Bierzmy przykład z dzielnych Zabrzan! Tępić kurestwo w zarodku'.

explore the incident »

closed
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 02.09.2014
Place of the incident: sdstc.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment supporting violence against Roma people

Na stronie sdstc.pl pod postem "Atak na cyganów w Zabrzu" zamieszczono wpis znieważający Romów i popierający przemoc wobec tej grupy etnicznej: "Za likwidacje brudów stawiam piwko....

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 02.09.2014
Place of the incident: www.sadistic.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet comment supporting violence against Roma people

Pod postem "Włochy masowo przesiedlają cyganów" internauta skomentował fragment tekstu, który brzmiał: "przymusowo wysiedlając całe grupy do SPECJALNYCH OBOZÓW położonych daleko od...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 02.09.2014
Place of the incident: sadistic.pl

Internet comment supporting violence against Jews

Pod postem "Włochy masowo przesiedlają cyganów" zamieszczono komentarz: "żydostwo pasożytnicze powinno już dawno w 100% w atmosferze być albo w piachu, ale spokojnie jeszcze będzie...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 02.09.2014
Place of the incident: sadistic.pl

Celtic crosses painted on buildings

Namalowanie w przestrzeni publicznej symbolu neonazistowskiego - krzyża celtyckiego, który jest międzynarodowym symbolem rasistowskim opisanym w broszurze wydanej dla funkcjonariu...

explore the incident »

current
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Fundacja Klamra
Submit date: 01.09.2014
Place of the incident: dolnośląskie

Internet comment supporting violence against Roma people

Internauta zamieścił wpis "Te śmieci powinni rozstrzeliwać" odnoszący się do osób pochodzenia romskiego.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 20.06.2014
Place of the incident: 80.sec.info
X
Pobierz