polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 21.10.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym nazywa Żydów "parchami".

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 21.10.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz, odnoszącysię do Żydów z pogardą (?żydostwo?). Ponadto nazywa Żydów ?ogólnoświatową zarazą?, ?opętanym plemieniem? i ?społecznym nowotwore...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 21.10.2021
Place of the incident: wprawo.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Encouraging criminal acts

Internauta pod postem dotyczącym udziału p. Wandy Traczyk-Stawskiej w proeuropejskiej demonstracji umieścił komentarz "Po 2-gie przydałby się jej sznur.", który stanowi wezwanie do...

explore the incident »

current
hate speech
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 12.10.2021
Place of the incident: facebook.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Holocaust denial

Internauta umieścił wpis, w którym sugeruje, że "Żydzi sami mordowali się w gettach".

explore the incident »

current
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 11.10.2021
Place of the incident: wpolityce.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 11.10.2021
Place of the incident: wpolityce.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic comments

Użytkownik zamieścił homofobiczne komentarze.

explore the incident »

current
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 11.10.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(2)


Anti-Semic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 28.09.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa osoby homoseksualne "pedofilami".

explore the incident »

current
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 27.09.2021
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 16.09.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz