english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Pod filmem pokazującym imigrantów na Węgrzech zamieścił komentarz, który wzywa do fizycznej eksterminacji uchodźców, sugerując umieszczenie ich w byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.02.2016

Przesłano kopię uzasadnienia decyzji o umorzeniu (brak znamion czynu zabronionego).

04.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o przesłanie kopii decyzji o umorzeniu.

24.11.2015

Umorzenie dochodzenia bez podania przyczyny.

14.10.2015

Wszczęto dochodzenie o czyn z art. 256§1 kk.

10.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 23.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz