english

O projekcie

JAK DZIAŁA PORTAL?

Jeśli :
1. doświadczasz czegoś lub stykasz się z czymś (także w przestrzeni wirtualnej), co według Ciebie jest przejawem nienawistnej mowy lub nienawistnego czynu, czyli taką wypowiedzią lub działaniem, które lżą, wyszydzają lub poniżają grupy lub jednostki z takich powodów, jak przynależność etniczna, kolor skóry, wyznawana religia lub bezwyznaniowość, a także płeć, preferencje seksualne czy inna właściwość niezależna od woli jednostki (np. niepełnosprawność, wiek),

2. jesteś w stanie podać konkretne dane związane z tym incydentem: datę i miejsce (np. adres, stronę internetową), opis czynu (np. cytat z czasopisma lub strony internetowej), zaatakowaną osobę lub grupę,

wówczas
:
3. wejdź na stronę www.zglosnienawisc.otwarta.org;
4. kliknij na ikonkę ZGŁOŚ INCYDENT;
5. wypełnij formularz (możesz zastrzec sobie anonimowość!);
6. jeśli chcesz, uzupełnij informacje związane z incydentem: wgraj zdjęcie, skan artykułu, zaznacz na mapie miejsce wydarzenia;
7. po wypełnieniu pól obowiązkowych formularza kliknij WYŚLIJ.

w rezultacie:
8. twoje zgłoszenie uzyska status "w toku", administratorzy OR będą Cię informować o stanie sprawy;
9. jeśli twoje zgłoszenie jest za mało szczegółowe, poprosimy Cię o wysłanie dodatkowych informacji;
10. będziesz informowany o podejmowanych przez nas interwencjach;
11. incydent otrzyma status "zamknięty", gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta.

CZYM JEST PROJEKT "SPOŁECZEŃSTWO NA RZECZ TOLERANCJI"?
Celem projektu "Społeczeństwo na rzecz tolerancji" jest upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Otwartą Rzeczpospolitą, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. Prowadzony przez Stowarzyszenie monitoring mowy i czynów nienawiści pozwala opisywać i analizować konkretne przypadki, podejmować interwencje obywatelskie i prawne.

JAK DZIAŁA PORTAL?
Za pomocą prostego formularza dostępnego na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org każdy może zgłosić incydent związany z mową bądź aktem nienawiści. O wszelkich uzupełnieniach bądź dodatkowych informacjach wprowadzonych przez administratorów portalu do opisu zgłoszonego incydentu informowany będzie użytkownik, który wysłał do nas formularz.

JAKI JEST CEL OTWARTEJ RZECZPOSPOLITEJ?
Zamierzamy ułatwić wszystkim zgłaszanie nienawistnych incydentów, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, angażować w taką aktywność obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla. Mamy nadzieje, że projekt "Społeczeństwo na rzecz tolerancji" przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz przeciwdziałania mowie i czynom nienawiści, a jednocześnie uwrażliwi przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych różnych szczebli na te problemy.

PARTNER
Partnerem projektu jest Fundacja Klamra, której lokalne doświadczenia postaramy się promować w skali kraju.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.X
Pobierz