english

DOBRE PRAKTYKI

Murale Fundacji Klamra

Murale Fundacji Klamra
Fundacja KLAMRA zrealizowała w 2014 roku ogólnopolską inicjatywę, dzięki której powstało 16 murali upamiętniających postać Ireny Sendlerowej. Część środków niezbędnych do ich realizacji pochodziła ze zbiórki publicznej. Suma zebranych w niej ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 2292,00 zł. Kwota ta została wydana na pokrycie kosztów dojazdu i transport oraz zakup niezbędnych materiałów, co umożliwiło wykonanie murali w Opolu, Nowym Targu i Gnieźnie.Spektrum działań Fundacji KLAMRA jest bardzo...

Kampania HEJTSTOP

Kampania HEJTSTOP
HEJTSTOP to kampania, której celem jest walka z antysemityzmem, homofobią, ksenofobią, rasizmem oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się w przestrzeni publicznej. Kampania zachęca do zgłaszania nienawistnych treści oraz samodzielnego ich usuwania zarówno z murów miast, jak i Internetu. Uruchomiona została strona internetowa www.hatestop.pl oraz aplikacje mobilne na Android i iOS, które posiadają mechanizm dodawania i mapowania hejtów czyli nienawistnych napisów. Strona kampanii powstała po...

Działalność Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ"

Działalność Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ - założonego przez Marcina Kornaka -  jest przeciwdziałanie problemom społecznym: rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii, nietolerancji. Misją NIGDY WIĘCEJ jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności, przełamywanie zmowy milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii, budowanie szerokiego i różnorodnego ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego. W 1996 r. działacze ze Stowarzyszenia zainicjowali udaną kampani...

Kampania BEZ NIENAWIŚCI

Kampania BEZ NIENAWIŚCI
Kampania BEZ NIENAWIŚCI działa na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie i skierowana jest przede wszystkim do młodzieży. Kampania powstała w celu szerzenia świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka również w sieci. Chodzi w niej także o zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich ludzi zaangażowanych w realizację podobnych celów i wartości. Rada Europy ma za sobą doświadczenia związane z organizacją kampanii mł...

Fundacja Świat bez Wandalizmów

Fundacja Świat bez Wandalizmów
Celem Fundacji Świat bez Wandalizmów jest powoływanie do życia i konsolidacja inicjatyw społecznych, działań kulturalnych oraz badań naukowych. Stworzenie kompleksowego, wielopokoleniowego programu rehabilitacji estetycznej. Twórcy Fundacji są przekonani, że wandalizmy w przestrzeni publicznej nie powodują wyłącznie strat materialnych, ale długofalowo oddziałują na wrażliwość każdego z nas. Obojętność wobec wandalizmów wpływa destrukcyjnie na całe społeczeństwo. Zdewastowane oto...

Pogromcy Bazgrołów

Pogromcy Bazgrołów
Od wielu lat polskie miasta niszczone są bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści.Grupa Pogromców Bazgrołów stawia czoła obszczymurkom i barbarzyńcom, którzy zostawiają bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Pokrywamy 'milczeniem farby' mowę nienawiści.Pogromcy Bazgrołów to nieformalna koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników i pracowników instytucji miejskich. Celem Pogromców Bazgrołów jest ogran...

Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciwko antysemityzmowi

Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciwko antysemityzmowi
Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciw antysemityzmowi - to nowy projekt Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Wolontariusze grupy działają w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz monitoringu i zwalczania mowy nienawiści.Projekt ten koncentruje się na eliminacji mowy nienawiści w krakowskiej przestrzeni publicznej, głównie na Kazimierzu i w Podgórzu. Działania w ramach Zmaluj to! ob...

Sieć tolerancji

Sieć tolerancji
Celem projektu "Sieć tolerancji" realizowanym przez Fundację Wiedza Lokalna, jest stworzenie zestawu narzędzi, które pozwolą wybranym grupom mniejszościowym: Ukraińcom, Żydom, Romom, muzułmanom, osobom LGBT, Afrykanom na skuteczniejszą ochronę przed mową nienawiści i jej skutkami. Efektem projektu będzie: (1) przygotowanie do dalszego wykorzystania przez grupy mniejszościowe, a także organizacje i instytucje publiczne, które zajmują się ich wspieraniem, wiarygodnej bazy wiedzy o aktach nienawiśc...

Niszczycielka hejtów - Irmela Mensah-Schramm

Niszczycielka hejtów - Irmela Mensah-Schramm
Irmela Mensah Schramm, 67-letnia mieszkanka Berlina, od 1985 r. na własną rękę usuwa przejawy aktywności środowisk neonazistowskich w swoim mieście. Wszystkie potrzebne narzędzia nosi w białej torbie z napisem 'Gegen Nazi' (przeciw nazizmowi). Aktualnie trwają prace nad pełnometrażowym filmem o jej działalności. Jego powstawanie można wesprzeć przez wpłatę za pośrednictwem strony http://www.thehatedestroyer.com/.Teaser z napisami polskimi przygotowanymi przez HateStop, można zobaczyć p...

Hate Speech Alert

Hate Speech Alert
Projekt Hate Speech Alert ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. Celem projektu jest przeciwdziałanie mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup, wytypowanych w oparciu o diagnozę narażenia na nienawiść ze strony polityków i dziennikarzy. Cel będzie osiągnięty poprzez zindywidualizowaną i pogłębioną diagnozę zjawiska w ramac...
X
Pobierz