english

DOBRE PRAKTYKI

Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciwko antysemityzmowi

Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciwko antysemityzmowi

Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciw antysemityzmowi - to nowy projekt Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Wolontariusze grupy działają w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz monitoringu i zwalczania mowy nienawiści.

Projekt ten koncentruje się na eliminacji mowy nienawiści w krakowskiej przestrzeni publicznej, głównie na Kazimierzu i w Podgórzu. Działania w ramach Zmaluj to! obejmują:

  • stworzenie Mapy Wstydu, która będzie narzędziem do monitorowania przejawów antysemityzmu na murach Kazimierza i Podgórza;
  • przeszkolenie ok. 20 wolontariuszy - The Machers - w zakresie mowy nienawiści, antydyskryminacji, konserwacji zabytków i dobrych praktyk w zakresie eliminowania objawów mowy nienawiści w przestrzeni publicznej;
  • usunięcie antysemickich graffiti z wybranych obiektów na Kazimierzu i w Podgórzu, w porozumieniu z mieszkańcami i administracją lokalną;
  • stworzenie przewodnika dobrych praktyk w zakresie usuwania 'graffiti' w formie klipu dostępnego w internecie;
  • przeprowadzenie w krakowskich liceach warsztatów uświadamiających konieczność reagowania na mowę nienawiści w przestrzeni publicznej i przedstawiających instrukcje, jak je usuwać.

Działania w ramach projektu prowadzone będą przez wolontariuszy FKŻ - Machersów - ale do współpracy zaproszeni zostaną również mieszkańcy Kazimierza i Podgórza, którzy będą mogli zgłosić, gdzie znajduje się graffiti, ale też w trakcie akcji usuwania będą mogli sami aktywnie wziąć udział w jego zamalowywaniu.X
Pobierz