english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Mowa nienawiści wobec Polaków

Mowa nienawiści wobec Polaków
Internauta zamieścił wpis nazywający Polaków "bydłem".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.08.2016

Postępowanie. zakończono wydaniem postanowienia o jego umorzeniu

13.07.2016

Wszczęto dochodzenie o czyn z art. 257 Kodeksu Karnego.

27.06.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 24.06.2016
Data aktualizacji: 17.08.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz