english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wzywanie do popełnienia przestępstwa

Wzywanie do popełnienia przestępstwa
Wzywanie do popełnienia przestępstwa na facebooku 1 lipca 2016 r.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.10.2016

Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście umorzyła dochodzenie w sprawie

11.08.2016

Komenda Miejska Policji w Gdańsku wszczęła dochodzenie

05.07.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 03.07.2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz