english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów
Internauta zamieścił komentarz znieważający i dyskryminujący z powodu wyznania

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

04.04.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota umorzyła dochodzenie

20.10.2016

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie w sprawie

30.08.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: interia.pl
Data zgłoszenia: 29.08.2016
Data aktualizacji: 16.04.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz