english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób na tle wyznaniowym i nawiązuje do Holocaustu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.06.2017

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie wszczęła dochodzenie

19.05.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 19.05.2017
Data aktualizacji: 19.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz