english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Mowa nienawiści wobec Arabów

Mowa nienawiści wobec Arabów
Internauta za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter określa Arabów pogardliwymi określeniami "ch...je" oraz "pedały".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.05.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 26.05.2017
Data aktualizacji: 31.05.2017
Status: w toku
X
Pobierz