english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do fizycznej eksterminacji homoseksualistów

Wezwanie do fizycznej eksterminacji homoseksualistów
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

05.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 04.06.2017
Data aktualizacji: 05.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz