polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Graphics depicting Muslims

Graphics depicting Muslims
Administrator facebookowej strony Stop islamizacji Europy zamieścił grafikę, w której sugeruje że wszyscy muzułmanie to terroryści, przez co w sposób oczywisty znieważa wyznawców islamu.

Additional information

Undertaken interventions

30.06.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

06.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: facebook.pl
Submit date: 06.06.2017
Actualization date: 06.07.2017
Status: closed
X
Pobierz