english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie na tle religijnym

Znieważenie na tle religijnym
Internauta używa mowy nienawiści ze względu na wyznawaną religię.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

12.07.2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

13.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 08.06.2017
Data aktualizacji: 29.08.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz