polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Comment busing Jews

Comment busing Jews
Komentarz znieważający osoby pochodzenia żydowskiego.

Additional information

Undertaken interventions

17.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie w sprawie

24.07.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: www.sadistic.pl
Submit date: 15.07.2017
Actualization date: 29.08.2017
Status: current
X
Pobierz