english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie i nawoływanie do przemocy wobec Polaków

Znieważenie i nawoływanie do przemocy wobec Polaków
Internauta na forum internetowym umieścił wpis, w którym znieważa Polaków i wzywa do przemocy wobec nich.
Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

04.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: forum.o2.pl
Data zgłoszenia: 03.08.2017
Data aktualizacji: 04.08.2017
Status: w toku
X
Pobierz