polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Hateful, anti-refugee press article

Hateful, anti-refugee press article

Rozpowszechnianie, za pośrednictwem gazety Nasze strony ostrzeszowskie tekstu pt. Przy kufelku /nr 31 (224) 2017 (31) z dn. 8 sierpnia 2017 roku/ treści sugerujących umieszczanie uchodźców w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz, tym samym gloryfikując zbrodniczą ideologię nazistowską, który to tekst narusza polski kodeks karny, w części dot. mowy nienawiści, tj. art. 256 i 257 kk.


Additional information

Undertaken interventions

22.11.2017

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu umorzyła śledztwo w sprawie

25.09.2017

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo

10.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Nasze strony ostrzeszowskie
Submit date: 10.08.2017
Actualization date: 07.12.2017
Status: closed
X
Pobierz