polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Commentary calling for physical extermination of Muslims

Commentary calling for physical extermination of Muslims
Internauta w serwisie facebook umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji muzułmanów.

Additional information

Undertaken interventions

28.02.2018

do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód został przesłany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

03.10.2017

Komenda Miejska Policji w Katowicach wszczęła dochodzenie w sprawie

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 19.08.2017
Actualization date: 09.05.2018
Status: closed
X
Pobierz