polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Hateful Facebook page

Hateful Facebook page

Facebookowy fanpage "Ukrainiec NIE jest moim bratem" pełen nienawiści skierowanej do Ukraińców, zachęcający do przemocy wobec nich.


Undertaken interventions

28.09.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

01.09.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: https://www.facebook.com/UprobanderowiecNieJMB/
Submit date: 31.08.2017
Actualization date: 10.10.2017
Status: closed
X
Pobierz