polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internet comment promoting violence against homosexuals
Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

Additional information

Undertaken interventions

31.01.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

11.10.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: www.sadistic.pl
Submit date: 11.10.2017
Actualization date: 21.02.2018
Status: closed
X
Pobierz