english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Zdjęcie z rasistowskim hasłem

Zdjęcie z rasistowskim hasłem

Na facebookowym profilu Młodzież Wszechpolska Tomaszów Mazowiecki pojawiło się zdjęcie z rasistowskim hasłem: "All different. All white" - "Wszyscy różni. Wszyscy biali".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.03.2018

Prokuratura Rejonowa w Radomsku odmówiła wszczęcia dochodzenia

15.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 15.11.2017
Data aktualizacji: 13.03.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz