polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Approval Praise and call for the extermination of Ukrainians

Approval Praise and call for the extermination of Ukrainians
Internauta wyraża poparcie wobec polskich zbrodni na Ukraińcach oraz uważa, że Polacy powinni mordować inne nacje.

Additional information

Undertaken interventions

20.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 16.11.2017
Actualization date: 20.11.2017
Status: current
X
Pobierz