polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment supporting violence against muslims

Internet comment supporting violence against muslims

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa muzułmanów i zachęcą do ich deportacji z Europy oraz sugeruje konieczność topienia ich na morzu.

Additional information

Undertaken interventions

13.04.2018

Do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy przesłano akt oskarżenia

17.01.2018

Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza wszczęła dochodzenie w sprawie

19.12.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: wrealu24.pl
Submit date: 19.12.2017
Actualization date: 24.04.2018
Status: current
X
Pobierz