english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicka grafika

Antysemicka grafika
Internauta umieścił antysemicką w wymowie grafikę, wyrażającą kłamliwą, demonizującą, opartą na stereotypach opinię o Żydach jako o osobach odpowiedzialnych za kontrolę światowej gospodarki.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.twitch.tv
Data zgłoszenia: 01.02.2018
Data aktualizacji: 05.02.2018
Status: w toku
X
Pobierz