polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic, praising the Holocaust, commentary

Anti-Semitic, praising the Holocaust, commentary

Internauta w serwisie jbzdy.pl umieścił komentarz, znieważający Żydów i pochwalający Holokaust.

Additional information

Undertaken interventions

29.11.2018

do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

12.03.2018

Komenda Rejonowa Policji I w Warszawie wszczęła dochodzenie

05.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: jbzdy.pl
Submit date: 03.02.2018
Actualization date: 07.12.2018
Status: closed
X
Pobierz