polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic entry on twitter

Anti-Semitic entry on twitter

Użytkownik serwisu twitter.com umieścił post o treści "Żydowski szmalcownik George Soros Dorobił się na rabowaniu Żydów podczas holocaustu" wraz z przerobionym materiałem wideo "zapomniany wywiad z Georgem Sorosem". Film ten propaguje kłamliwe, odmawiające człowieczeństwa, demonizujące, oparte na stereotypach opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu, instytucji społecznych. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów.


Undertaken interventions

25.04.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

06.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 05.02.2018
Actualization date: 24.05.2018
Status: closed
X
Pobierz