polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic statements in the telecast "W tyle wizji"

Anti-Semitic statements in the telecast

Rafała Ziemkiewicz oraz Marcin Wolski dnia 29 stycznia 2018 roku w programach ?W tyle wizji? i ?W tyle wizji extra?, emitowanych na antenie TVP Info dopuścili się naruszenia art. 257 kodeksu karnego, który stanowi ?kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3?.


Wypowiedzi zawarte w programie w sposób rażący znieważają Żydów, ale naruszają również poczucie przyzwoitości każdego, kto w najmniejszym stopniu zna historię, zwłaszcza okrutną historię II wojny światowej i Zagłady Żydów. Naruszają zasady etyki dziennikarskiej, szerzą nienawiść i powielają antysemickie poglądy. Porównywanie Zagłady Żydów do niedawnych testów emisji spalin w Niemczech, z udziałem ludzi i małp, jest rażącym przykładem dehumanizowania
i głębokiej pogardy dla każdego, kto w odczuciu autora tych słów p. Ziemkiewicza jest ?inny, obcy?.

Program ?W tyle wizji ekstra? (dalsza część programu) dostępny jest tutaj: https://www.tvp.info/35530373/29012018-2230

Program ?W tyle wizji? dostępny jest tutaj: https://www.tvp.info/35530368/29012018-2149Undertaken interventions

31.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: TVP Info
Submit date: 31.01.2018
Actualization date: 12.02.2018
Status: current
X
Pobierz