polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Calling to violence against Ukrainians

Calling to violence against Ukrainians
Nawoływanie do przemocy wobec obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Additional information

Undertaken interventions

13.12.2018

do Sądu Rejonowej w Tarnowie przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

04.04.2018

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie

27.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 24.02.2018
Actualization date: 19.12.2018
Status: closed
X
Pobierz