polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic banner

Anti-Semitic banner

Jana B. dn. 1 marca 2018 roku w trakcie Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezentował transparent z napisem: ?Zbyt wielu Żydów, w tym i marcowych emigrantów, mordowało Żołnierzy Wyklętych?, który to transparent w swej wymowie jest antysemicki. Wyraża kłamliwe, demonizujące, oparte na stereotypach opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

30.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

06.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Warszawa, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Submit date: 06.03.2018
Actualization date: 05.04.2018
Status: closed
X
Pobierz