polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insult and calling to violence based on disability

Insult and calling to violence based on disability
Internautka w serwisie facebook.pl, pod artykułem opisującym reportaż na temat agencji marketingowej zatrudniającej osoby niepełnosprawne zamieściła komentarze znieważające i poniżające ze względu na niepełnosprawność, a także wzywające do fizycznej eksterminacji osób niepełnosprawnych.

Additional information

Undertaken interventions

14.05.2018

Komisariat Policji Warszawa - Żoliborz wszczął dochodzenie

14.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of disability
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 14.03.2018
Actualization date: 05.06.2018
Status: current
X
Pobierz