english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pochwała nazizmu i mordowania Żydów

Pochwała nazizmu i mordowania Żydów
Internauta umieścił komentarz, w którym dopuszcza się pochwalania nazizmu i mordowania Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.12.2018

Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe umorzyła dochodzenie

21.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 20.03.2018
Data aktualizacji: 03.01.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz