english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do wypędzenia Żydów z Polski

Wezwanie do wypędzenia Żydów z Polski
Internauta, w serwisie Facebook, umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów nazywając ich "żmijowym plemieniem" i wzywając do wypędzenia ich z Polski.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.04.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 01.04.2018
Data aktualizacji: 12.04.2018
Status: w toku
X
Pobierz