english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis interntetowy nawołujący do przemocy wobec Polaków

Wpis interntetowy nawołujący do przemocy wobec Polaków

Internauta umieścił komentarz, znieważający Polaków i wzywający do przemocy wobec nich, pisząc: "Albo życie jako Polak.Polacy to największa zaraza tego Świata, martwy Polak to dobry Polak."

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.06.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota wszczęła dochodzenie

23.04.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: jbzdy.pl
Data zgłoszenia: 23.04.2018
Data aktualizacji: 26.06.2018
Status: w toku
X
Pobierz