polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic movie

Anti-Semitic movie

Internauta w serwisie vimeo.com, umieścił film pt. ?Największe kłamstwa systemu - czyli jak nas ściemniają - część 2?, w którym zachęca do antysemityzmu, oskarża Żydów o wybuch drugiej wojny światowej, neguje rozmiar Holokaustu.


Od 1:14 do 4:05 mówi m. in.:

- ?[Żydzi] to są jacyś syjoniści, to są jacyś reprezentanci ciemnej strony mocy, zostali wyhodowani, zaprojektowani właśnie na takie sianie kłamstwa i na taką dezinformację. (?) Żydzi tak sobie ustawili prawo, żeby nie było krytyki. Jak ktoś coś powie na Żyda to od razu antysemita. (?) Żydzi nie są żadnym ludem, to organizacja, loża masońska?.

- ?Kłamstwo, że to Hitler wywołał drugą wojnę światową. Żaden Hitler, tylko ci sataniści, syjoniści oni tu sobie planują wojny i wywołują, tylko muszą dać komuś twarz. Hitler dostał kupę kasy, kupę wsparcia z żydowskich banków, dostał instruktorów, różnych agentów, którzy mu to poprowadzili. Żeby mógł tę operację ? drugą wojnę światową ? poprowadzić. Plan był taki, że miał tę wojnę rozpętać i Niemcy mieli tę wojnę przegrać. Przy okazji wymordowali 35 milionów Słowian. O Holokauście nie było mowy. Holokaust to też ściema. Podaje się oficjalnie, że niby 6 milionów, faktycznie znacznie mniej. Był Holokaust Słowian?


Wypowiedzi te w swej wymowie negują fakt i rozmiar ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzonego przez niemieckich narodowych socjalistów i ich wspólników podczas drugiej wojny światowej; oskarżają Żydów jako naród o kłamstwo i wymyślenie Holokaustu i jego wyolbrzymianie (por. A. Gliszczyńska ? Grabias, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 63).

Zalecenia ECRI nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI w sprawie walki z antysemityzmem z dnia 25 czerwca 2004 roku, CRI (2004) 37, wzywają państwa członkowie Rady Europy do zapewnienia, że przepisy prawa karnego, odnoszące się do przeciwdziałania rasizmowi, będą obejmować swoim zakresem przedmiotowym również antysemityzm. Za czyny antysemickie podlegające kryminalizacji, ustawodawcy winni uznawać, między innymi, publiczne obrażanie i zniesławianie osoby lub grupy osób z powodu ich faktycznej albo przypuszczalnej żydowskiej tożsamości albo pochodzenia.

Undertaken interventions

03.07.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

15.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: vimeo.com
Submit date: 02.05.2018
Actualization date: 09.07.2018
Status: closed
X
Pobierz