english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów
Internauta umieścił w serwisie Facebook komentarz, w którym sugeruje, że wobec muzułmanów przybywających do Polski należy stosować przemoc fizyczną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.08.2018

Prokuratura Rejonowa Gliwice - Wschód odmówiła wszczęcia dochodzenia

30.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 29.05.2018
Data aktualizacji: 30.08.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz