polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment supporting violence against muslims

Internet comment supporting violence against muslims
Internauta umieścił w serwisie Facebook komentarz, w którym sugeruje, że wobec muzułmanów przybywających do Polski należy stosować przemoc fizyczną.

Additional information

Undertaken interventions

06.08.2018

Prokuratura Rejonowa Gliwice - Wschód odmówiła wszczęcia dochodzenia

30.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 29.05.2018
Actualization date: 30.08.2018
Status: closed
X
Pobierz