english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Internauta umieścił w serwisie Facebook komentarz, w którym sugeruje, że wobec muzułmanów przybywających do Polski należy stosować przemoc fizyczną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.09.2018

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach przesłała do Sądu Rejonowego w Ropczycach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

09.07.2018

Komisariat Policji w Sędziszowie Młp. wszczął dochodzenia

30.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 30.05.2018
Data aktualizacji: 18.09.2018
Status: w toku
X
Pobierz