english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet
Internauta umieścił antysemicki wpis, nazywając Żydów "parchami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.06.2018

Stowarzyszenia składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 28.06.2018
Data aktualizacji: 28.06.2018
Status: w toku
X
Pobierz