english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie tweety/ Kłamstwo oświęcimskie

Antysemickie tweety/ Kłamstwo oświęcimskie

Użytkownik serwisu twitter.com w swoich wpisach sugeruje, że Żydzi jako naród są współodpowiedzialni za Holokaust i II wojnę światową. Neguje tym samym fakt i zamysł ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzone przez niemieckich narodowych socjalistów i ich wspólników podczas drugiej wojny światowej. Komentarze te są przejawem zupełnej nieznajomości historii, która wykorzystywana jest w celu szerzenia antysemityzmu. Mówienie bowiem o ?żydowskich obozach? ma na celu umniejszanie zbrodni Holokaustu, której głównymi ofiarami byli Żydzi. Ponadto wpisy te są pełne pogardy dla Żydów, wzywają do przemocy wobec nich i sugerują potrzebę fizycznej eksterminacji, poprzez dokonanie ?prawdziwego Holokaustu?.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

02.10.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie

02.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 28.06.2018
Data aktualizacji: 11.10.2018
Status: w toku
X
Pobierz