english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta umieścił antysemicki wpis.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.08.2018

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

09.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: nczas.com
Data zgłoszenia: 09.07.2018
Data aktualizacji: 20.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz