english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet
Internauta umieściła antysemicki Tweet, w którym nawołuje do przemocy wobec Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.08.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

27.08.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

25.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 24.07.2018
Data aktualizacji: 04.09.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz