english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie graffiti

Antysemickie graffiti
Graffiti o treści antysemickiej. Miejsce - wał nad Odrą. Grafitti widoczne od strony ulicy Pasterskiej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: Wrocław, Browarna 5, Wał na Odrą
Data zgłoszenia: 24.08.2018
Data aktualizacji: 24.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz