english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet
Internautka umieściła antysemicki wpis.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

24.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

27.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 27.08.2018
Data aktualizacji: 01.10.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz