polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internet comment promoting violence against homosexuals
Internautka, pod filmem z Parady Równości,  nawołuje do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej.

Additional information

Undertaken interventions

11.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 09.09.2018
Actualization date: 11.09.2018
Status: current
X
Pobierz