polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Antisemitic comment

Antisemitic comment
Internauta umieścił antysemicki wpis, w którym nawołuje do fizycznej przemocy wobec Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

12.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 10.09.2018
Actualization date: 12.09.2018
Status: current
X
Pobierz