polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic statements by Stanisław Michalkiewicz

Anti-Semitic statements by Stanisław Michalkiewicz

Stanisław Michalkiewicz,w filmie opublikowanym 22 listopada 2018 roku w serwisie YouTube, na kanale CEPowiśle, mówi m. in.:

- komentując list Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do Rektora KUL oraz metropolity lubelskiego ws. wypowiedzi ks. prof. Guza :

To jest ilustracja co nas czeka pod okupacją żydowską. Polacy będą tresowani do tego, aby ćwierkali z klucza nastawionego przez stronę żydowską. A kto nie będzie chciał ćwierkać, to będą podejmowane wobec niego surowe środki dyscyplinujące

- odnosząc się do wykładu ks. prof. Guza na temat rzekomych mordów rytualnych dokonywanych przez Żydów :

Sprawa mordów rytualnych rzeczywiście budzi rozmaite emocje, ale jeśli budzi emocje to tym bardziej należałoby ją wyjaśnić w sposób, który wszystkich zainteresowanych przekona do tego, że wyjaśnienie jest rzetelne. Natomiast sztorcowanie tych, którzy żydowskiej wersji nie podzielają jest po prostu bezczelne.


Pierwszy z przywołanych cytatów można scharakteryzować jako współczesny przejaw antysemityzmu. Opinia o Żydach, płynąc z wypowiedzi Michalkiewicza, jest kłamliwa, oparta na stereotypach o zbiorowej władzy Żydów, międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów instytucji społecznych, państwowych.

Druga wypowiedź dotyczy mordu rytualnego i powszechnego, zwłaszcza dla antysemityzmu klasycznego, obarczania winą Żydów. Choć nie pada to w sposób bezpośredni, z kontekstu wypowiedzi (zwłaszcza słowa o ?żydowskiej wersji?) wynika, że Michalkiewicz wierzy w mord rytualny i przekonany jest o żydowskiej odpowiedzialności. Legenda rytualnym mordowaniu chrześcijańskich dzieci przez Żydów jest klasyfikowana jako stały i jeden z najbardziej niebezpiecznych elementów antysemityzmu klasycznego.


Undertaken interventions

02.01.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

27.11.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: youtube.pl
Submit date: 27.11.2018
Actualization date: 09.01.2019
Status: closed
X
Pobierz