polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insulting on the grounds of race

Insulting on the grounds of race

Tomasz Gryguć w filmie  Eskimosi w Amazonii. Pan Nikt - Tomasz Gryguć umieszczonym dn. 9 stycznia 2019 roku w serwisie youtube.com dopuścił się znieważania Arabów na tle przynależności rasowej, co stanowi naruszenie art. 257 kodeksu karnego:

?Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3?.

Gryguć, komentując rzekomy atak Arabów na pielgrzymkę ks. Natanka do Ziemi Świętej nazwał ich ?brudasami?. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z grudnia 2017 roku, w którym skazał Adama C. na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za fizyczny atak i znieważenie Saudyjczyka, właśnie poprzez nazwanie go ?brudasem?. Sąd nie miał wątpliwości, że użycie tego słowa wynika z pobudek rasistowskich. 

Undertaken interventions

10.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 09.01.2019
Actualization date: 10.01.2019
Status: current
X
Pobierz