polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call to exterminate minorities

Call to exterminate minorities
Użytkownik serwisu twitter.com umieścił wpis, w którym pochwala zbrodnię Holokaustu, sugeruje konieczność fizycznej eksterminacji osób o poglądach lewicowych.

Additional information

Undertaken interventions

18.03.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wszczęła dochodzenie

29.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 28.01.2019
Actualization date: 21.03.2019
Status: current
X
Pobierz